bg2.jpg
Artboard 1 copy@3x.png

לימוד

השתלמויות

השתלמויות במגוון נושאים, גם לרבנים מכהנים, מסייעים לליווי קהילה: בריאות הנפש, סמכות ומנהיגות, והדרת פני זקן

ליווי לקהילה

יעוץ המותאם אישית לכל קהילה. ליווי בתהליך הקהילתי של חברי הוועד, ניהול השיח הכלל קהילתי במרחב פתוח

הכשרה

עשה לך רב מציעה תכנית הכשרה לרבנים מוסמכים, עד גיל 40, המעוניינים להכשיר עצמם לשמש בקודש, במסגרת לימודים של ערב בשבוע ביחד עם נשותיהם.

15

ארצות

60

קהילות

75

רבנים מכהנים