top of page

השתלמויות

"עשה לך רב"(אבות א, ו) :
סמכות ומנהיגות בתפקיד הרב הקהילתי

1.

המשימה:

לחקור ולברר את מקומה של הסמכות הרבנית בעת הזאת, תוך התכתבות עם תפיסות עכשוויות ביחס לתודעת הסמכות, במטרה לפתח תפיסת תפקיד מודעת יותר לרבדים השונים של הסמכות, והשפעותיה בתפקיד הרב בקהילה, תוך הקשבה לציפיות הגלויות והסמויות של אנשי הקהילה מהרב.

הרקע:

בתקופה של הצטמצמות סמכותה של הדת בעולם המערבי, בדור שבו ה"אני" במרכז, כשהאדם הוא הסמכות הבלעדית של עצמו, עולה ביתר שאת שאלת הסמכות האלוקית, אמונת חכמים וסמכות ההורית . מציאות זו מחדדת את הצורך בבירור מקומה של הסמכות הרבנית בדורנו; מהי תפיסת התפקיד של הרב כאשר הוא מאבד את כוחו היחסי כ"מומחה תורני"; האם מורכבותה של תודעת הסמכות הפנימית של הרב כמו גם החיצונית המושפעת מהקולות הנשמעים סביבו, משפיעה על יכולתו לעצב עולם ערכי ולהדריך הדרכה רוחנית את צאן מרעיתו? מהן הציפיות, המודעות והנסתרות של אנשי הקהילה מן הרב סביב סוגיית סמכותו? מהו מקומה של פסיקה הלכתית וכיצד תמורות הזמן באות לידי ביטוי באופן הפסיקה? בקונפליקטים וסוגיות אילו ואחרות נדון בקורס.

"ונפשי נבהלה מאד" (תהלים ו) :
תפקיד הרב הקהילתי כמלווה רוחני בהתמודדות עם מחלות נפש

2.

המשימה:

השתלמות לרבנים קהילתיים בהבנת ההתמודדות של היחיד והמשפחה בעת התפרצות של מחלות נפש; רכישת מיומנויות של הקשבה, אמפטיה, קבלה ותקווה לתמיכה בקהילה; הרב כמלווה רוחני; ולמידה הלכתית מעמיקה בפסיקה בנסיבות מורכבות של מחלות נפש השונות.

הרקע:

מחלת נפש היא מחלה הכרוכה בסבלו של המתמודד ושל משפחתו. סבל שלרוב, נעלם מעיני הסביבה הקרובה, הן בכוונת מכוון של החולה ומשפחתו בשל החשש מהסטיגמה, והן כחלק ממנגנוני הגנה של האנשים הקרובים לו. ההסתרה מחד וההתעלמות מאידך יוצרים חוויות נוספות של תסכול וייאוש והימנעות מקריאה לעזרה בזמן. החברה הישראלית לומדת להכיר ולהתמודד עם עובדות אלו והן מאתגרות את הקהילה ואת ההלכה.

"הקהל את העם, האנשים והנשים והטף" (דברים לא,ב):  
חוסן קהילתי למנהיגות רוחנית וקהילתית בקהילות ישראל בתפוצות

3.

המשימה:

חיזוק החוסן הקהילתי בקהילות ישראל בתפוצות, כמפתח לקיום והמשכיות יהודית, כחלק מהערבות ההדדית. החוסן הקהילתי המורכב משלושה מעגלים מרכזיים של מסוגלות, קהילתיות וזהות יהודית, נבנה בעזרת הכשרת צוותים ייעודיים, רב מערכתיים ופנים קהילתיים, להתמודדות תפקודית, חינוכית ורוחנית עם האתגר המתמשך של משבר הקורונה וגילויי האנטישמיות הנלווים אליה.

הרקע:

אנו בעיצומו של משבר עולמי מהגדולים שידעה האנושות אשר מכה במגפת הקורונה בכל העולם ללא הבדלי דת גזע ומין. משבר שהעיר מרבצם אנטישמים רבים אשר מנצלים את המצב כדי לחדש עלילה עתיקה על היהודי כמפיץ מחלות. במציאות חיים מורכבת זו, מרחפים איומים מגוונים על זהותה ולכידותה של הקהילה, מנהיגיה וחבריה. תחושת הביטחון הטבעית נסדקת והצורך במתן מענה לחיזוק החוסן האישי והקהילתי, הארגוני והרוחני, של בעלי תפקידים מובילים בקהילה ושל חבריה, עולה שבעתיים.

"ותשועה ברב יועץ" (משלי יא, יד):

קבוצות של למידת עמיתים לרבני קהילה

4.

המשימה:

מרחב מונחה לרבנים מכהנים בוגרי תכניות עשה לך רב, לחקירה וללמידה משותפת,  מאירועים מחיי הקהילה, מקצועית, הלכתית ואתית, בסביבת עמיתים, המהווה קבוצת תמיכה וחידוש בהתמודדויות המורכבות בתפקיד, כחלק מתרבות למידה ארגונית המכפילה תשואה הן למשתתפים והן למסגרת החינוכית אליה הם שייכים.

הרקע:

תפקידיו של הרב הקהילתי מגוונים במיוחד, הן מבחינת קהלי היעד עליהם הוא מופקד, והן במנעד תחומי המקצוע המתאפיינים בהתמודדויות האנושיות והקהילתיות במעגלי החיים  ובמעגל השנה. עושר אחראויות יוצר עומס העלול להביא גם לשחיקה ולפרישה. המענה המוצע הוא למידת עמיתים, תהליך מודרך של עמיתים לתחום המעוניינים ללמוד אחד עם השני וזה מזה על מנת להעמיק את התודעה וההבנה של תפקידם ולפתח מיומנויות רפלקטיביות על אופני התנהלותם.  קבוצה זו מהווה מרחב לשיתוף בהתנסויות, הזדמנות לספר סיפורי הצלחה ומקרי החמצה, לקבל משוב, לזכות בהכרה ולבקש תמיכה.

"ותשועה ברב יועץ" (משלי יא, יד):

קבוצות של למידת עמיתים לרבני קהילה

5.

המשימה:

מרחב מונחה לרבנים מכהנים בוגרי תכניות עשה לך רב, לחקירה וללמידה משותפת,  מאירועים מחיי הקהילה, מקצועית, הלכתית ואתית, בסביבת עמיתים, המהווה קבוצת תמיכה וחידוש בהתמודדויות המורכבות בתפקיד, כחלק מתרבות למידה ארגונית המכפילה תשואה הן למשתתפים והן למסגרת החינוכית אליה הם שייכים.

הרקע:

תפקידיו של הרב הקהילתי מגוונים במיוחד, הן מבחינת קהלי היעד עליהם הוא מופקד, והן במנעד תחומי המקצוע המתאפיינים בהתמודדויות האנושיות והקהילתיות במעגלי החיים  ובמעגל השנה. עושר אחראויות יוצר עומס העלול להביא גם לשחיקה ולפרישה. המענה המוצע הוא למידת עמיתים, תהליך מודרך של עמיתים לתחום המעוניינים ללמוד אחד עם השני וזה מזה על מנת להעמיק את התודעה וההבנה של תפקידם ולפתח מיומנויות רפלקטיביות על אופני התנהלותם.  קבוצה זו מהווה מרחב לשיתוף בהתנסויות, הזדמנות לספר סיפורי הצלחה ומקרי החמצה, לקבל משוב, לזכות בהכרה ולבקש תמיכה.

bottom of page